© FV Regio Kempen

UITNODIGING JAARVERGADERING 2018

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen vzw al haar leden uit op haar Algemene Vergadering.

PLAATS: HK Meerhouts Patrimonium, Gasthuisstraat 31  2450 Meerhout
DATUM: Zaterdag 26 januari 2019 om 14:30u
AGENDA:

  1. Ondertekenen van de aanwezigheidslijst
  2. Vaststellen van de geldigheid van de vergadering
  3. Ontslagen en benoemingen
  4. Goedkeuring van het verslag van de Algemene vergadering van 27 januarie 2018
  5. Goedkeuring van het financieel verslag over 2018
  6. Goedkeuring van de begroting 2019
  7. Goedkeuring van het jaarverslag 2018
  8. Verlening van kwijting aan de bestuurders
  9. Vaststelling van het ledenregister
  10. Bespreking werking en activiteiten 2019

Theo Peeters geeft zijn ontslag als secretaris, Patrick De Maesschalck zal als nieuw secretaris voorgedragen worden.
Het is tevens een goede gelegenheid om u aan te melden als medewerker in onze vereniging.

De deelname aan de Algemene Vergadering is gratis.

Gelieve om organisatorische redenen uw aanwezigheid te willen melden aan onze secretaris Theo Peeters.

 

 

Familiekunde Vlaanderen
Regio Kempen