V & V

V & V Vorming en Voordrachten van onze vereniging

Oud schrift voor beginners in oktober 2023
Heraldiek op 8 november 2023

▲▼▲▼▲▼

Alvast te noteren in uw agenda:

Een samenwerking van
Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen en Heemkunde Corsendonca uit Oud-Turnhout


OUD SCHRIFT VOOR BEGINNERS
Wij hebben al meermaals vastgesteld dat heel wat leden moeilijkheden hebben om oude teksten of akten te lezen. Zowel de akten van de burgerlijke stand als die van de parochie- registers en andere oudere documenten.

Met deze cursus willen wij de beginselen van het lezen van oud schrift bijbrengen. In een reeks van drie lessen zullen we oude teksten ontleden en aanduiden hoe je letters en woorden kan herkennen. Het is de bedoeling om de cursisten actief bij het ontleden van het schrift te betrekken via ter beschikking gestelde teksten.

We zullen trachten om de genealogen vlotter oud schrift te leren lezen zodat ze hun opzoekingen zonder veel problemen tot een goed einde kunnen brengen.

Doelpubliek: genealogen die aan de eerste drempel staan van het lezen van teksten in oud schrift. Dus echte beginnelingen.

Locatie van de lessen:
Dienstencentrum Eigenaard, Koning Boudewijnlaan 80,  2360 Oud-Turnhout

Data: 11 – 18 – 25 oktober 2023     telkens van 19u tot 21u30
deelname prijs: 45 euro


Geïnteresseerden kunnen inschrijven via e-mail: victor.bertels1@telenet.be

De betaling dient nog niet te gebeuren. Wij brengen U daarvan nog op de hoogte.

▲▼▲▼▲▼

Misschien doet het woord heraldiek bij velen geen belletje rinkelen. Het is een ander woord voor wapenkunde. Dat gaat uiteraard niet over echt wapentuig maar over geslachts- of familiewapens. Talrijke auteurs gebruikten een eigen definitie van heraldiek maar alle met als kerngedachte: heraldiek is de studie en het gebruik van (familie)wapens. Een wapen kan je dan definiëren als een gekleurd, erfelijk of blijvend kentekens van een familie of een gemeenschap, van zinnebeeldige betekenis en voorgesteld als het afweerwapen van een middeleeuwse krijgsman, namelijk schild, helm, helmteken en dekkleden. (…)

Elke Belg is wettelijk vrij om een eigen wapen te ontwerpen en te gebruiken, al mag je niet dat van een andere persoon of familie zomaar overnemen. Kom je ergens een wapenschild tegen met jouw familienaam, dan moet je kunnen bewijzen dat je afstamt van de persoon die dat wapen voerde. Dat is niet altijd eenvoudig en daar is uitgebreid genealogisch onderzoek voor nodig. Er zijn ook vormregels die je moet respecteren. Er bestaan onvermijdelijk ook misbruiken, bijvoorbeeld het overnemen van andermans wapen, die tot juridische vervolging kunnen leiden. Heraldiek is geen vrijblijvende sport.

Met deze voordracht willen we een basiskennis over heraldiek meegeven zodat men dat kleurrijk cultureel erfgoed kan begrijpen, appreciëren en zelfs interpreteren. En wie weet, gaat het kriebelen om uit te zoeken of je familie al een wapen heeft. Indien niet, kan je overwegen een eigen familiewapen te (laten) ontwerpen en te registreren. Ook daarvoor geven we de nodige tips om dat op een correcte en kwaliteitsvolle wijze te doen.
(Bron: uittreksel De Kempense Genealoog 2023 nummer 2)

Wanneer?      Woensdag 8 november om 19.30 u.
Waar?             Kasteel de Renesse, Lierselei 28/30 te Oostmalle (in de ridderzaal)
Inkom:            Gratis voor leden van Familiekunde Vlaanderen, Heemkring van Malle en Domein de Renesse. Niet-leden betalen 2 euro.
Organisatie:   Familiekunde Vlaanderen regio Kempen

▲▼▲▼▲▼

De lijst van de voordrachten of vorming van de koepel of de afdelingen van Familiekunde Vlaanderen opgelijst in Uit-in-Vlaanderen.