V & V

V & V Vorming en Voordrachten van onze vereniging

Cursus familiekunde in 2024

Regio Kempen zal in samenwerking met het stadsarchief van Turnhout ook in 2024 een cursus familiekunde voor beginners geven. Die bestaat uit 5 lessen gegeven door bestuursleden van onze vereniging.

Deze cursus richt zich vooral tot beginners met stamboomonderzoek en tot diegenen die moeilijkheden ondervinden bij de samenstelling van hun stamboom en ook met oude teksten.

-les 1: Genealogie en computer en DNA

-les 2: Hoe begin ik eraan, en burgerlijke stand van nu tot 1815

-les 3: Franse Tijd en Parochieregisters van 1815 tot 1570

-les 4: Kennismaking met oud schrift

-les 5: Andere bronnen

Plaats: Kasteelzaal van de bibliotheek in de Warande te Turnhout

Data: 15 – 22 – 29 april en 6 – 13 mei 2024

aanvangsuur: telkens om 19u30, einde tussen 21u30 en 22u

Informatie betreffende inschrijving via:bart.sas@turnhout.be

Zie ook Uit in Vlaanderen

Bijkomende informatie kan bekomen worden via victor.bertels1@telenet.be

▲▼▲▼▲▼

De lijst van de voordrachten of vorming van de koepel of de afdelingen van Familiekunde Vlaanderen opgelijst in Uit-in-Vlaanderen.