Bibliotheken

terug naar de bronnen in thema’s

België-federaal
Rijksarchief in België-bibliotheken.
Koninklijke Bibliotheek van België.
Andere federale wetenschappelijke instellingen.
FAMILIEKUNDE VLAANDEREN
Familiekunde Vlaanderen en haar afdelingen.
Familiekunde Vlaanderen en haar bibliotheekcatalogus (BIDOC).

VLAANDEREN
Catalogus van de openbare Brusselse en Vlaamse bibliotheken.
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Zoeken in bibliotheken (Connect van Bibliotheek Vlaanderen)

UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN

Aan de universiteiten en hogescholen studeren jaarlijks honderden studenten af nadat ze een proeve van wetenschappelijk of professioneel denken en rapportage hebben afgelegd. Ze zijn bekend onder benamingen als doctoraatsthesissen, licentiaatsverhandelingen, masterproeven, scripties, enz. Familiegeschiedenis en genealogie kunnen van deze proeven gebruik maken om het eigen onderzoek te kaderen, te verhelderen en te stofferen.

Er zijn ook “niet-wetenschappelijke” archieven, bibliotheken e.a. die aangesloten zijn bij deze toegangen tot de universiteiten en hogescholen.

e-thesis licentiaatsverhandelingen on-line
Vlaamse scriptiebankVlaamse scriptieprijs.

KU LEUVEN Catalogus van de bibliotheek
UGENT Catalogus van de bibliotheek
UANTWERPEN Catalogus van de bibliotheek. Anet
VUB Catalogus van de bibliotheek
UHASSELT Catalogus van de bibliotheek

WETENSCHAPPELIJKE BIBLIOTHEKEN BUITEN DE UNIVERSITEITEN
CaGeWeb of de Catalogus van Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken.
Andere catalogi zoals UniCat, WorldCat. Binnen- en buitenland.

BIBLIOTHEKEN BUITEN BELGIË
Duitsland
Staatsbibliothek zu Berlin.
Archivportal. Eine service von Deutsche Digitale Bibliothek
Frankrijk
Persée accès libre et gratuit à des collections complètes de publications scientifiques.