Documentatie- en onderzoekscentra

terug naar de bronnen in thema’s

Documentatie- en onderzoekcentra

Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum.
\HISTORIES\ met databanken.
ODIS Online database voor intermediaire structuren (personen, organisaties, …)
Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)

KADOC Documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving.
LIBERAS Centrum voor de geschiedenis van het vrije denken en handelen.
AMSAB-ISG Instituut voor sociale geschiedenis.
ADVN Archief voor nationale bewegingen.
Bormshuis Documentatie- en archiefcentrum voor de geschiedenis van de Vlaamse beweging.
DACOB Archief en bibliotheek voor de studie van het communisme.

Corpus Vitrearum International (Kunsthistorisch onderzoek glasschilderkunst)


Ondersteunende instituten

Zijn ter informatie meegedeeld en hebben niet altijd onmiddellijk nut voor de genealoog. 
Meemoo is het Vlaams instituut voor het archief. Zie haar collecties.