Waar zoeken?

Het bronnenmateriaal over familiegeschiedenis is
in het valmenu ‘Bronnen’ als volgt gecatalogeerd:

Bij Onze bibliotheek vindt u
een overzicht van de werken in bezit van FV-Kempen.

Bij zoeken met BIDOC kunt u
in de bibliotheekcatalogus van Familiekunde Vlaanderen
en al haar afdelingen zoeken.

Bij Familiekunde Vlaanderen vindt u
de toegang tot de koepel -en haar afdelingen- van Vlaamse en Brusselse
verenigingen die zich bezig houden met familiegeschiedenis met hun aanbod.

Bij Persoonsgegevens vindt u
de toegangen naar allerlei websites die over
gegevens van personen beschikken.

Bij Bronnen in de provincies zijn
– bronnen gerangschikt per gemeente;
– bronnen die de gemeentegrenzen overschrijden.

Bij Hulp bij de bronnen zijn de rubrieken
met een meer algemeen overkoepelend trefwoord.

Bij Genealogen op het web vindt u
een overzicht van genealogen met een rechtstreekse voorouder in de provincie Antwerpen die een eigen website over een familiegeschiedenis of een onderzoeksvraag hebben opgebouwd.


Voor alle websites geldt dat ze onder te brengen zijn in één van de volgende categorieën: het raadplegen is gratis, gedeeltelijk gratis of betalend.