Hulp bij het onderzoek van bronnen

Het abc van de genealogie door Johan Roelstraete.
(Familiekunde Vlaanderen Regio Mandel-Leie)

Bijlage van het abc van de genealogie


Verwantschapsgraden: burgerlijk en kerkelijk.


Numismatiek
Europese Genootschap voor Munt- en Penningkunde (EGMP)


Oude maten en gewichten in Brabant, Limburg en Vlaanderen