Hulp bij het onderzoek van bronnen

Het abc van de genealogie
en de bijlage
door Johan Roelstraete.
Verwantschapsgraden: burgerlijk en kerkelijk.


Numismatiek
Europese Genootschap voor Munt- en Penningkunde (EGMP)


Oude maten en gewichten in Brabant, Limburg en Vlaanderen


Hoe de geschiedenis van bedrijven onderzoeken? (Bart Sas, stadsarchivaris Turnhout)