Reglement ordonnerende een denombrement generael der ingesetenen van den Hertoghdomme van Brabant Van den 27. December 1754.

terug naar volkstellingen

Wettelijke onderbouw

Index van de Brabantse volkstelling 1754 (1755)

Vindplaats per gemeente in provincies die het oud-hertogdom Brabant bestrijken.

Transcripties van de Brabantse volkstelling 1754 (1755)

Op het internet: ArendonkMolTurnhoutVosselaar

Transcripties in de bibliotheek van FV-Kempen.

Daniel Schepens & René Verbeylen Oostelijk Vlaams-Brabant 1755, s.l. ,2022.
Overzicht van de Oostbrabantse gemeenten in dit boek.

Dit boek is niet aanwezig in de bibliotheek van FV-Kempen.

Geraadpleegde literatuur

ERMENS, JOSEPHUS, Placcaerten, ordonnantien, edicten, regelemente, tractaeten ende privilegien in dese Nederlanden Uyt-gegeven t’ sedert den jaere M.D.CC.XXXIX. Het negenste deel, Brussel, s.d. (Google Boeken, folio 340)

PROOST, LUDO, ‘Brabantse volkstelling opgelegd in 1754’, De Kempense Genealoog, 2022 (2), 40-50. (Met een index van deze telling in de provincie Antwerpen)

RIJKSARCHIEF IN BELGIE, ‘Officie Fiscaal van de Raad van Brabant, 1434-1795’, Inventaire des archives de l’ office fiscal du conseil de Brabant. Registres.
(https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0541_005627_004272_FRE)