Schenkingsakte van uw familiearchief

Om verschillende redenen is het nodig om een schenkingsakte van uw familiearchief op te stellen:
– het archief bevat nog gegevens die naar levende personen verwijzen;
– uw wil de toegang tot het archief gedurende een bepaalde tijd beperken;
– en zo meer

Voor elk van die beslommeringen kan een aangepaste akte worden opgesteld.