Zonhoven

Deelgemeenten
Geen deelgemeenten.

Gehuchten en andere woonkernen
Halveweg, Terdonk, Termolen.

ERFGOED
Heemkunde Zonhoven
Het oude Land van Loon – Zonhoven
GENEALOGIE
Archief van Zonhoven