Welkom


Familiekunde Vlaanderen
Regio Kempen

Wij zijn een aanspreekpunt voor genealogen en onderzoekers in familiegeschiedenis in een stuk van de Antwerpse Kempen.

Bij ons vindt u bronnen die u kunnen helpen in de samenstelling van een familiegeschiedenis en een genealogie.

Maandelijks, op de eerste woensdag, openen we onze bibliotheek en studiezaal voor opzoekingen.

Daar kan u ook aan vrijwilligers uw vragen stellen om een of ander genealogisch probleem te ontwarren.

FV-Kempen is een afdeling van
Familiekunde Vlaanderen

Hieronder plaatst FV-Kempen een pagina
van onze website in de schijnwerpers.

Genetische genealogie

terug naar de bronnen in thema’s

Hoe kan DNA uw familiegeschiedenis ondersteunen?
Als u voor de eerste keer kennismaakt met genetische genealogie lees dan de inleiding over dit soort onderzoeken: DNA en familiegeschiedenis.

Waarschuwing voor onderzoeken bij het y-chromosoom
Het is aangetoond dat er omtrent 1% kans bestaat dat de wettelijke vader niet de biologische vader kan zijn per generatie nakomelingen.
Dat betekent dat bij onderzoek tussen meerdere mannelijke verwanten met dezelfde familienaam deze kleine kans kan leiden tot de vaststelling dat er in het verleden meerdere biologische vaders in het spel zijn
geweest.

M. Larmuseau, de onderzoeker, stelt dan ook voor dat er bij een onderzoek naar de y-haplogroep tussen mannelijke verwanten minstens 7 generaties verschil bestaat. Dit verlaagt de kans op ontgoochelingen of te emotionele reacties bij de ontdekking van het doorbreken van de mannelijke biologische lijn.

Bron: Larmuseau, M., ‘Het kleinste archiefdocument als historische vaderschapstest – De combinatie DNA en stambomen verraden de frequentie koekoekskinderen over de eeuwen heen’, Tijd-Schrift, Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 2020, nr. 2.

Familiekunde Vlaanderen v.z.w. – Beneluxproject

Benelux (kies uw taal NL, F, D, E)

Rapporten en artikels bij Familiekunde Vlaanderen

Van den Cloot, M.(red.), DNA-Brabant. DNA-project 2009 oud-hertogdom Brabant, Antwerpen, 2010.
Van den Cloot, M. (red.), DNA-België. DNA-project 2010 België, exclusief oud-hertogdom Brabant, Antwerpen, 2011.
Artikels van Maarten Larmuseau in de Vlaamse Stam, tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen vzw.
Andere auteurs over DNA in de bibliotheekcatalogus van Familiekunde Vlaanderen v.z.w. Zoek met het trefwoord DNA.

Soorten DNA-onderzoek

Welk soort verwantschapsonderzoek verkiest u?

  • Y-haplo-onderzoek (de mannelijke lijn= uw vaderlijke lijn)
  • mitochondriaal onderzoek (de vrouwelijke lijn= uw moederlijke lijn)
  • autosomaal onderzoek (kwartierstaat)
  • X-chromosoom

Welke labo’s testen uw DNA? DNA-test een overzicht.

Family Tree DNA (FTDNA). Autosomaal, y-haplo en mitochondriaal DNA-onderzoek.
Volgens het Centrum voor Familiegeschiedenis: “Waar kan ik het best laten testen (CBG)?” is FTDNA de meest interessante website om aan genetische genealogie te doen.

Deze websites laten toe om uw autosomaal DNA op te laden om mogelijke verwanten te vinden: Geneanet, Gedmatch en commerciële laboratoria. Het stroomdiagram geeft een overzicht.

Wetenschappelijke onderzoeken in België

\Histories\
MamaMito
Merovinger-DNA.
Voor beide projecten een samenwerking tussen verschillende onderzoeksinstellingen met o.a.: Prof. dr. Maarten Larmuseau (KU Leuven).

KU Leuven
Uw familienaam begint met COR- of KOR-? De COR*-databank.
Projectleider dr. Sophie Claerhouts onderzoeksdomein o.a. genetische genealogie.
Wetenschappelijke artikels van Maarten Larmuseau bij het departement menselijke erfelijkheid aan de KU Leuven.

Erfelijkheidsonderzoek en erfelijke aandoeningen

Universitaire onderzoeksinstellingen die gericht erfelijkheidsonderzoek uitvoeren bij specifieke vragen over erfelijk overdraagbare aandoeningen. Dit onderzoeksdomein staat buiten het kader van het opbouwen van een familiegeschiedenis. Sommige commerciële labo’s bieden ook zulke testen aan.

Noten

Bescherming van uw persoonsgegevens
Voor de laboratoria en websites die niet binnen de Europese Unie zijn gevestigd, is het niet vanzelfsprekend dat ze onderhevig zijn aan de Europese Algemene Verordening van de Gegevensbescherming en de Belgische Beschermingsautoriteit in verband de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Toch beweren sommige dat ze zich hebben aangepast aan deze wetgeving.
Lees daarom ook de verklaringen van deze buitenlandse websites over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Hebben ze de Europese AVG-voorschriften (in het Engels GDPR) van de Europese Unie in hun website ingesloten?

Overweeg dus vooraf in hoever u uw persoonlijke gegevens en DNA wenst mee te delen aan deze labo’s of websites.

Commercieel DNA-onderzoek
Voornamelijk firma’s uit de Verenigde Staten die ook in Europa recruteren. Met verschillende mogelijkheden en prijzen. Deze labo’s bieden ook andere betalende en soms zeer prijzige diensten aan, zoals het plaatsen van uw genealogie op hun website. Uw genealogie staat wellicht beter op een Europese genealogische website en het is alleszins goedkoper.

Eigenaren van commerciële laboratoria
Ancestry koopt Geneanet. Blackstone koopt Ancestry.