Welkom


Familiekunde Vlaanderen
Regio Kempen

Wij zijn een aanspreekpunt voor genealogen en onderzoekers in familiegeschiedenis in een deel van de Antwerpse Kempen.

Bij ons vindt u bronnen die u kunnen helpen in de samenstelling van een familiegeschiedenis en een genealogie.

Maandelijks, op de eerste woensdag, openen we onze bibliotheek en studiezaal voor opzoekingen.

Daar kan u ook aan vrijwilligers uw vragen stellen om een of ander genealogisch probleem te ontwarren.

FV-Kempen is een afdeling van
Familiekunde Vlaanderen

Hieronder plaatsen we een pagina van onze website in de kijker.

Justitie

Afgestudeerde juristen aan de KU Leuven 1540-1797

Juris utriusque licentiatius (index door Familiekunde Vlaanderen – Regio leuven)

Morele verslaggeving van gevangenen

Gevangenis te Mechelen:
– archiefstuk 127 periode 1881-1888
-archiefstukken 180-187 periode 1881-1888
Gevangenis te Turnhout
– archiefstukken 188-206 periode 1872-1923

Landlopers, daklozen en armen in de landbouwkolonies

KOLONIEËN VAN WELDADIGHEID: Zoek uw voorouders in de kolonie van Merksplas of Wortel.

Heksen


Heksen in het graafschap Vlaanderen (Jos Monballyu KULAK)
Heksen in Vlaams-Brabant en Antwerpen
Heksen in Peelland (Nederland, provincie Noord-Brabant, Peel)
Heksenlijst in de Zuidelijke Nederlanden (Unionpedia)

Overzichten met het trefwoord of gedeeld woorddeel: heks (Unionpedia)

Getuigenissen in schepenbanken en rechtbanken

Het Belgische project Getuigenissen: transcriptie, uitleg en resultaten.
– Zoek in de getuigenverklaringen en verhoren van de Brugse schepenbank en de correctionele rechtbank. Teksten van het Brugse Vrije (1708-1792)
-Antwerpse vierschaar: teksten . Transcriptie en indexatie in opbouw.

Vonnissen

De vonnisboeken van de Raad van Brabant (1436-1795). Teksten.
Registers van de Grote Raad van Mechelen (1473-1795). Teksten.

Gratiebrieven

Deze brieven zijn te raadplegen bij het Rijksarchief in België: lettres de rémission.

In de eerste fase van het project Pardons, richten we ons op de gratiebrieven die zijn bewaard in de archieven van de Raad van Brabant (ca. 1480-1660), die betrekking hebben op misdrijven gepleegd in het hertogdom Brabant. Vervolgens, onderzoeken we in een tweede fase de gratiebrieven uit de archieven van de Spaanse Privy Council (ca. 1540-1700), die de hele Zuidelijke Lage Landen beslaan.

Enkele verhalen onder de titel ontdek meer op deze pagina van het Rijksarchief in België.
0nder andere te Oud-Turnhout met ‘heimelijke afspraakjes‘.
Te Mol met ‘een bouwovertreding met grote gevolgen

Andere bronnen
In de Vlaamse Stam zijn er ook artikelen verschenen met uitleg over de remissie (gratie- of genadeverzoek) of over personen die een gratieverzoek indienden. Zoekwoorden bij BIDOC de bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen: remissie, genade, pardon, gratie.

Scriptiebank “Een nieuw begin? Een studie van de remissieverlening tijdens de Blijde Intrede van aartshertogen Albrecht en Isabella (1599)” door Inge Van Bamis is 2011.

Moet je in Nederland een remissiebrief zoeken? Raadpleeg het Nationaal Archief over de gratieverlening door het Hof van Holland.

Wetgeving

terug naar de bronnen in thema’s

Juridische bronnen in de Nederlanden

De nederlanden

Recht uit de Lage Landen (verzameld door Jos Monballyu )
Regelgeving in de Nederlanden (op Geneaknowhow.net)
Gewoonterecht , het begrip.

Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur. Nederland.

Hertogdom brabant

Recht in Brabant (verzameld door Jos Monballyu)

Het digitaal oorkondenboek Noord-Brabant. (Auteur: Geertrui Van Synghel )

De Leuvense schepenbank. (Auteur: Itinera Nova)

Coutumes de Santhoven, de Turnhout et de Rumpst (volume 3). Het opgetekende gewoonterecht (Nederlands en vertaald in het Frans) voor verschillende gemeenten in de provincie Antwerpen. (Auteur van dit boek is Guillaume de Longé.)

De Keuren van Vorsselaer 22 April 1465-25 Juni 1567.  (Auteur: Aug. Van Olmen, Taxandria 1910 nr. 1, p. 35-49)


Placcaerten, Ordonnantien, Edicten, Reglementen, Tractaeten Ende Privilegien In Dese Nederlanden Uyt-gegeven t’sedert den jaere M. D. C. LXXV. … Het Sesde Deel (Joseph Michiel Wouters, 1738)

tellingen