Onze uitgaven te koop

Bestellingen langs onze penningmeester
Bankrekening bij de Kredietbank
REKENING BE37 8802 1795 7128
BIC KREDBEBB

Proost, Ludo, ‘Register, Quohiere, ofte grontboeck Des Dorps ende Heerlijckhijdt van Vosselaer’ 1758. Een transcriptie. Oostmalle, 2019.

Boek (261 blz.) waarvan inleiding, transcriptie (174 blz.) en bijlagen (A-J).

Prijs: 18,00 euro + verzendingskosten of afhalen.
Vermeld: Vosselaar 1758

Proost, Ludo, ‘Landts- Grond- Boeck Vanden Dorpe van Vosselaer Volgens den welcken alle Bedesettinghen gequotiseert zijn sedert den Jaere 1712 Etc.’ Een transcriptie. Oostmalle, 2016.

Boek (227 blz.) waarvan inleiding, transcriptie (157 blz.) en bijlagen (A-K).

Prijs: 15,00 euro + verzendingskosten of afhalen.
Nog enkele exemplaren.
Vermeld: Vosselaar 1712