Archieven

terug naar de bronnen in thema’s

Archieven

Gemeentelijke archieven in België

De websites van de gemeenten, met eventuele koppelingen naar hun archieven, vindt u

– in Vlaanderen onder Alle Vlaamse steden en gemeenten;
– in Wallonië onder Pouvoirs locaux;
– in het Brussels Hoofdstedelijk gewest onder Contactgegevens – Vindt uw gemeente:
– in de Duitstalige Gemeenschap onder Lokale Dienstleistungen und Informationen in allen kommunalen Belangen.

Deze gemeenten hebben hun archief geheel of gedeeltelijk op het internet geplaatst.

gemeentelijke archieven in nederland

In Nederland zijn talloze regionale en plaatselijke archieven, waar online scans van originele doop-, trouw-, begraaf-, en lidmatenboeken worden aangeboden. Ook zijn veelal akten van de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister te raadplegen. Er is heel veel informatie digitaal en online beschikbaar, maar de grote vraag is: Waar vind je wat? Bij Genealix

Nationale archieven

Rijksarchief in België
– Rijksarchief in België –Cegesoma. Belgische expertisecentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de twintigste eeuw.
– Rijksarchief in België -Archiefstukken van de Rijkswacht en de Federale politie.
Nationaal archief (Nederland)
Archives Nationales (France)
Archives Nationales de Luxembourg
Bundesarchiv (Deutschland)
The National Archives (United Kingdom)

Private archieven

Archiefpunt is het portaal van de meer dan 16 000 private archieven in Vlaanderen.
Archiefman allerlei bewerkingen uit Nederland.

Oud archief van de abdij van Tongerlo.

europa en dewereld

Europese Archieven portaal (Archives Portal Europe)
Internet Archive. A non-profit library of millions of free books, movies, software, music, websites, and more.
Collecties digitaal erfgoed.

Andere archieven

Open Archieven (Genealogie Online. Beperkte gratis toegang). Genealo­gische gegevens van Nederlandse en Belgische archieven.