Beringen

Deelgemeenten
Koersel, Beringen, Paal, Beverlo

Gehuchten of woonkernen
Beringen-Mijn

ERFGOED-MATERIEEL & IMMATERIEEL
Monumentenzorg Beringen.
ERFGOED-VERENIGINGEN
Heemkunde ‘Koersel door de jaren‘.
Heemkunde Paal & Beringen ‘Kiosk‘.