Biografieën
Biografisch woordenboek van de Belgen overzee

Algemeen Letterkundig Lexicon (ALL op Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Letteren)

Biografisch portaal van Nederland

(Nieuwe) Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (NEVB)

UniCat Union Catalogue of Belgian Libraries – zoeken met biografie