Brabantse telling van 1747

Plakkaat van … 1747 tellen van personen, paarden, koeien, schapen, haardsteden

Essene (deelgemeente van Affligem) Rijksarchief (1ste beeld 62)