Bree

Deelgemeenten
Beek, Bree, Gerdingen, Opitter, Tongerlo

Gehuchten te Bree
Gerkenberg, ’t Hasselt, Nieuwstad, Vostert

ERFGOED-VERENIGINGEN
Het oude Land van Loon – Bree
GENEALOGIE
Heemkunde Bree-Overlijdensberichten, prentjes