Burgerwetenschap

Scivil, het kenniscentrum voor citizen science

Sinds de opstart van Scivil, het kenniscentrum citizen science, in 2018 wordt ook een grotere wetenschappelijke geletterdheid een doelstelling op zich. Scivil wil wetenschappers, burgers, beleidsinstellingen en bedrijven verenigen, ondersteunen en informeren voor meer burgerwetenschap in Vlaanderen. In Citizen Science kunnen de burgers op verschillende niveaus betrokken worden bij wetenschappelijk onderzoek.