Wettelijke en andere vermeldingen

1- Identiteit van de vereniging … 2 – Bescherming van persoonsgegevens … 3 – Koekjesbeleid … 4 – Auteursrechten … 5 – Foto’s reproductierechten … 6 – Aansprakelijkheid … 7 – WordPress en webreus

Auteursrechten

PUBLICATIES VAN WERKEN OP DEZE WEBSITE
Deze website en alle werken daarop gepubliceerd,  zijn beschermd door het auteursrecht. U dient een goedkeuring te krijgen om deze over te nemen.
In sommige gevallen is het beperkt toegestaan om werken over te nemen met de verplichting de bron mee te delen.

EEN KOPPELING NAAR ONZE WEBSITE
Een koppeling op uw website naar de website van FV-Kempen is toegestaan in zover de identificatie duidelijk wordt weergegeven. Voor het logo van FV-Kempen dient u wel toestemming te vragen.

AFBEELDINGEN OP DEZE WEBSITE
De auteurs van de afbeeldingen vindt u onder foto’s reproductierechten.

HOE MAAKT U EEN VERWIJZING NAAR EEN BRON?
Er bestaan verschillende manieren om een referentie weer te geven. Hieronder
vindt u het model zoals historici dat kunnen doen. U bent vrij om zelf uw referentie op te stellen. De bedoeling is dat het duidelijk is voor de lezer waar u de overgenomen gegevens hebt gevonden.

Voorbeeld van een bronreferentie uit een boek.
Ook te gebruiken als de informatie op het web staat en in boek is uitgegeven:

Victor Bertels, Kwartierstaat Joannes Adriaensen (1896-1972) In: Bertels, Victor (red.), Kempens Kwartierstatenboek, Oostmalle, 2011, K 1.

Voorbeeld van een bronreferentie van een website
Helderweert, Riet, Kwartierstaat Leo H.C. Helderweert (1923-2009), (https://fv-regiokempen.be). Geraadpleegd op 1 januari 2022.