Halen

Deelgemeenten
Halen, Loksbergen, Zelem, Zelk.

MUSEA
Streekmuseum ‘Reinvoart‘ te Loksbergen
GENEALOGEN EN ONDERZOEKERS
Halen (rombout Nijssen)