Ham

Deelgemeenten
Kwaadmechelen, Oostham.

Gehuchten en andere woonkernen
Genebos, Genendijk.

ERFGOED-VERENIGINGEN
Heemkunde Ham
Heemkundige Kring Sint-Lucia te Ham