Hoofdgeld

terug naar volkstellingen

Hoofdgeld is …

Hoofdgeld is een belasting of schatting, vroeger geheven per hoofd of van ieder gezinshoofd, zonder te letten op de financiële draagkracht. (Frans: capitation)
( Bron: Abc van de genealogie door Johan Roelstraete)

In de Nederlanden was hoofdgeld oudtijds de benaming voor de personele belasting, plaatselijk geheven. De heffing bedroeg een vast bedrag per gezinslid van zestien jaar en ouder en voor elk personeelslid.
(Bron: Hoofdgeld op Wikipedia)

Turnhout in 1696