Cartografie

BELGIË
Rijksarchief in België
Kaarten en plattegronden digitaal raadpleegbaar in de leeszalen.
Kaarten en plattegronden digitaal raadpleegbaar op het web.
Inventaris van de primitieve plannen van het kadaster 1826-1843.
Inventaris van de processen-verbaal van de afpalingen van gemeenten 1804-1843.
Nationaal Geografisch Instituut
Nationaal Geografisch Instituut (NGI). Met o.a. historische kaarten.
Ferraris-kaart (1777). Kaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik.
Samenwerking tussen verschillende Belgische instanties
Cartesius. Kaarten, plannen en luchtfoto’s van België en Midden-Afrika.
Staatsbibliothek zu Berlin
Digitalisierte Sammlungen. Belgien.
Topografische kaarten
Topografische kaarten in België
Topomanie. België.
Universiteit Gent
Het kadaster uitgegeven door P.C. Popp
BELGIË – VLAANDEREN
Databank ondergrond in Vlaanderen.
Geopunt Vlaanderen.
Geografisch Informatie Systeem (GIS). Provincie Antwerpen.
Onroerend Erfgoed in Vlaanderen op Geoportaal.
Digitale bibliotheek voor Nederland en Vlaanderen. Kaarten.
EUROPA
Arcanum. Maps
NEDERLAND
Digitale bibliotheek voor Nederland en Vlaanderen. Kaarten.
Kadaster, topografische dienst. Tijdreis, meer dan 200 jaar topografie. Vanaf 1815.
Kadaster. Geschiedenis van de topografie.
Plaatsengids. Dé reisgids, gemeentegids en encyclopedie van álle 7.000 plaatsen in Nederland.
WERELD
Old Maps Online. Historische kaarten in bibliotheken wereldwijd.
MAPNALL. Kaarten van de wereld.
Topomania. Wereld.
PROGRAMMA’S
QGIS of Quantum GIS. Een geografisch informatiesysteem. Quantum GIS kan men inzetten voor historisch onderzoek als ondersteuning bij genealogisch opzoekingen.