Kortessem

Deelgemeenten
Guigoven, Kortessem, Vliermaal, Vliermaalroot, Wintershoven.

Gehuchten en andere woonkernen
Daaleinde, Eggertingen, Grimmertingen, Herbroek, Hullertingen ,Mersenhoven, Opeinde.

ERFGOED-VERENIGINGEN
Erfgoed in Haspengouw – Kortessem.
GENEALOGEN EN ONDERZOEKERS
Familie Heusch te Viermaalroot (Rombout Nijssen)