Landtsboeck.. van Vosselaer in 1712

Vosselaar op de Ferrariskaart.
De namen van de meeste gehuchten zijn op de kaart geschreven.
Meer namen van gehuchten zijn op latere historische kaarten te vinden.
De kaart toont wel degelijk het dorp Vosselaer en niet Vorsselaer.

Hof Eijndt

( folio’s 1-32)
De erffgenaemen Jan Diels
Jan Vleeshouwers
Jan Mas
Huijbrecht Diels
Juffrouw Hanegraeff
De Pastorije Hoeve
De tafel des H: Geest
De kercke van Vosselaer
Den Heere Schoutent Van Laer
Cornelis Broecx Cornelis soner
Cornelis Broecx Adriaensone
De weduwe Peeter Costers
Peeter Van Laer
D erfgenamen Mr Adriaen Grielen
Abram Woestenberch van sijns goederen gelegen aan de kerck
Abram Jan Woestenbergh van de stede daer hij opwoont
Den selven Abram vande stede daer Jan sijnen sone op woont
Niclaes Doers

Lochten Berch

(folio’s 33-40)
Cornelis Wouters
De weduwe Peeter Van Hulse
Fransus Sas
De Eerweirdige Nonnen van Grooten Bijgaert
Jan Proost Dielsone
De kinderen Jacob Borchmans
De weduwe Jan De Roover

Galgen Eijnt

(folio’s 41-52)
Cornelis Hermans
Jan Van Deun
Aert Rijms
De weduwe Peeter Martens
Jan Sijmons
De kinderen Cornelis Proost
Elisabeth Proost
Jacobus Schrijvers

De Hoevene

(folio’s 54-72)
Catharina Broecx
Jan Woestenberch
De kinderen Jan Coppens
Geeraert Sibs
De kinderen Jan Janssen
Peeter Janssen ofte de kinderen Jan Janssen
Jan en Cornelis Jacops
Willem Wouters

Bolck


 (folio’s 73-134)
De kinderen Cornelis Martens
Jacob Bertels
Lambrecht Van Gelder
Andries Andriessen
De weduwe Jan Wouters
Jan Van Ammel
Henderick Embrechts
Peeter Thijs
Peeter Vermeulen
Peeter Wouters
Maria Ghijs
Jan Druijts
Maria Woestenborch
Jan Driese Paulus sone
Geert Proost
Geert, Jan en Digna Proost
Jan Faes
Cornelis Broeckx Paulus sone
De weduwe Cornelis Rombouts
De weduwe Joos Van Ael
Joachim Van Ischoven
De kinderen Jan Thijs
Wilm Ghijs
De kinderen Charles Druijts
Paulus Driesen
De weduwe Cornelis Wouters
De selve weduwe: van haere stede genaemt de Ketse Hoef
Wilm Cheens

Buijten Goederen gelegen onder Vosselaer


(folio’s 136-152)

Cornelis Hanegraef van Beerse
Catharina Boons
Catharina Wilms
Dingena Emsens
Engel Lauwers
Geeraert en Christiaen Roefs
Mijn Heer Schuermans, secretaris
Het capittel van Beers
Quirijn Druyts
De kinderen Jan Driesen
Anthonij Kevelaers
Geeraert Druijts
Anna Wouters
D’ erffgenaemen Dirck Meijs
Jan Ghijs
De kinderen Hendrick Ghijs
Elisabeth Martens
Elisabeth Faes
Jacob Luijcx
Willem Druijts
Maria Van Dijck, geestelijke dochter
Jan Proost Cornelissone
Maria Faes
Jan Wouters
Niclaes  Wouters
Maria Wouters          
Geert Dockx
Peeter Dockx
Jacob Dockx
Jan Dockx
D erffgenaemen  Peeter Dockx
Juffrouw Claessens, geestelijke dochter
De erffgenaemen Elisabeth Tijs        
Fransiscus Pauli, Heere van Arendonck
Isabelle Rijswijck, begijntje
Jasper Huijbrecht tot Wortel cum suis
Christina Borchmans
Margriet Roenens
Het Clooster van Corssendonck        
De Heere Baron Van Elderen
Maria Borchmans
De kinderen Peeter Jacobs
Jacob en Maria Feijen
Cornelis Dommelaerts
Peeter Doomsr
De kinderen van J: Baptist Cleijmans
Cornelis Borchmans
Harman Cooijmans