Lidgeld voor het jaar 2023 hernieuwen

We naderen stilaan het einde van het jaar. Tijd om even te kijken of je als lid de betaling van het lidgeld voor 2023 reeds hebt gepland. Voor 15 januari 2023 betaald? Dan kost het je 37,00 euro daarna 40,00 euro. Een tweede lid van het gezin betaalt minder, namelijk 10,00 euro.

Nieuwe leden kunnen via deze koppeling meer uitleg verkrijgen en zich inschrijven: lid worden van Familiekunde Vlaanderen. Vergeet niet te melden dat je lid wilt worden van onze afdeling Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen.

Betalingsgegevens:
Familiekunde Vlaanderen vzw
Van Heybeeckstraat 3
2170 Merksem


BE58 4141 1712 2179

KREDBEBB

Begraafplaats Kwakkelstraat te Turnhout

De begraafplaats in de Kwakkelstraat te Turnhout wordt ook een buurtpark heeft het stadsbestuur van Turnhout beslist.

(…) Vooraleer het park te realiseren, geeft het stadsbestuur alle nabestaanden de kans om (bijna) vervallen concessies te verlengen. ‘Op begraafplaats Kwakkelstraat liggen 4 150 graven. Van 3 659 daarvan is de geldigheidstermijn verstreken’, weet schepen Adriaensens. ‘Graven waarvan de concessie niet wordt verlengd, kunnen worden geruimd, zodat er extra ruimte komt voor het buurtpark. We maken een uitzondering voor graven met een historische waarde, voor kindergraven en voor de graven van oorlogsslachtoffers; die blijven zeker onaangeroerd.’  (…) Bron: Stad Turnhout Persberichten 2022

Definitieve lijst van de vervallen concessie.

(Uit een mededeling aan de leden van Taxandria vzw te Turnhout)

FV-Kempen is ook geïnteresseerd in het bewaren van digitale foto’s van grafzerken. Het zijn bronnen voor familiegeschiedenissen.

Zijn er families die digitale foto’s van de grafzerken ook aan FV-Kempen willen bezorgen?
Zijn er vrijwilligers die bereid zijn om de grafzerken van deze begraafplaats digitaal te filmen?
….