Onderwijs

naar persoonsgegevens

KU Leuven

De oude universiteit van Leuven 1425-1797

Naamlijst van de ingeschreven studenten.
Matrikels of inschrijvingsregister in het digitaal archief.

Naamlijst van de studenten die manuscripten over de hoorcolleges schreven naar een geleverd voorbeeld. Opgelijst door het project Lectio of Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance.

Lijst van Loenhoutse studenten aan de Universiteit van Leuven.
Studenten van Ronse te Leuven.
Lijst van alumni van de Universiteit 1425-1797.
Familie Cortbeke. Familieleden aan de oude universiteit van Leuven.

École centrale du département de la Dyle 1797-1802
De Rijksuniversiteit Leuven 1817-1835

Professoren aan de RU Leuven.
Alumni aan de RU Leuven.

De Katholieke Universiteit van Mechelen 1834-1835
De Katholieke Universiteit van Leuven 1835 tot op heden

BIBLIOGRAFIE
Verwey, M., Oirschot en de Leuvense universiteit.,  Heemkundekring “De Heerlijkheid Oirschot’, Canon van Oirschot, 1991. (http://www.canonvanoirschot.nl/)
Van Driesen, Arne, Disputationes ad valvas’.Thesisbladen aan de Leuvense universiteit in de zeventiende eeuw, Leuven, 2018.

Latijnse scholen


VANHOUTTE Jürgen, VAN DER EYCKEN Johan en PUT Eddy, D’HOKER Mark (red.)
Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden (16de-18de eeuw), Repertorium en archiefgids, Vlaanderen en Brussel (Studia 116). Brussel, 2007. Publicaties van het Rijksarchief: 4587. (Beschrijvingen van de Latijnse scholen)

BIBLIOGRAFIE
Verwerft, Sander, Latijn-onderwijs te Geel en Mol – Schoolschriften na de Theresiaanse hervormingen (1777-1785), Leuven, 2013.

Lagere scholen

Put, Eddy, De Cleijne Schoolen: het volksonderwijs in het hertogdom Brabant tussen katholieke reformatie en verlichting. Eind 16de eeuw – 1795. Leuven, 1990. (Gratis af te laden, overzicht lagere scholen in het hertogdom)

Onderwijs

BIBLIOGRAFIE
Van Boxelaer, Geert, Onderwijs in het Hertogdom Brabant in de Middeleeuwen, Gent, 2002.
De Vroede, Maurice, Volksonderwijs en maatschappelijkVolksonderwijs en maatschappij in België en Nederland van de zeventiende tot het begin van de twintigste eeuw, 1977.