Onderwijs

KU Leuven

De oude universiteit van Leuven 1425-1797

Naamlijst van de ingeschreven studenten.
Matrikels of inschrijvingsregister in het digitaal archief.
Uitleg over deze matrikels.

Naamlijst van de studenten die bewaarde manuscripten over de hoorcolleges schreven naar een geleverd voorbeeld. Opgelijst door het project Lectio of Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance. Herkomst van deze studenten volgens de verschillende pedagogieën.
Tentoonstelling in 2012 over Ex Cathedra.

Naamlijst van de afgestudeerde juristen aan de universiteit van Leuven.
Juris utriusque licentiatius (index door Familiekunde Vlaanderen – Regio leuven)

Lijst van Loenhoutse studenten aan de Universiteit van Leuven.
Studenten van Ronse te Leuven.
Lijst van enkele alumni van de oude Universiteit 1425-1797.
Lijst van enkele alumni van de Katholieke Universiteit Leuven.
Familie Cortbeke. Familieleden aan de oude universiteit van Leuven.

ten Cate, J.A., ‘Naamlijst van de West-Brabantse studenten aan de universiteit van Leuven in het tijdvak 1648-1795′, De Brabantse Leeuw, 1953(2), p. 6-9, 17-19, 33-34, 49-52, 65-68, 81-84, 97-100, 113-116. (Gedigitaliseerd tijdschrift voor de periode 1952-2001)

C. BRUNEEL & C. DE MOREAU DE GERBEHAIJE, Les gradués de la Faculté de Médecine de l’ancienne Université de Louvain (XVIe-XVIIIe siècles), Palais des académies, 2004. https://books.openedition.org/pucl/1268

École centrale du département de la Dyle 1797-1802

De Rijksuniversiteit Leuven 1817-1835

Professoren aan de RU Leuven.
Alumni aan de RU Leuven.
Archief van de Rijksuniversiteit Leuven (Rijksarchief in België)
met onder andere Inschrijvingsregister van de studenten, voor de academiejaren
1817-1818 tot 1834-1835. 1817-1835
(archiefnummer 8 niet online te raadplegen).

De Katholieke Universiteit van Mechelen 1834-1835
De Katholieke Universiteit van Leuven 1835 tot op heden

BIBLIOGRAFIE
Verwey, M., Oirschot en de Leuvense universiteit.,  Heemkundekring “De Heerlijkheid Oirschot’, Canon van Oirschot, 1991. (http://www.canonvanoirschot.nl/)
Van Driesen, Arne, Disputationes ad valvas’.Thesisbladen aan de Leuvense universiteit in de zeventiende eeuw, Leuven, 2018.

Universiteit van Gent

Studenten en hun examens in de faculteit geneeskunde R.U.G. (1829-1835) door E. Ossieur.


Latijnse scholen


VANHOUTTE Jürgen, VAN DER EYCKEN Johan en PUT Eddy, D’HOKER Mark (red.)
Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden (16de-18de eeuw), Repertorium en archiefgids, Vlaanderen en Brussel (Studia 116). Brussel, 2007. Publicaties van het Rijksarchief: 4587. (Beschrijvingen van de Latijnse scholen op de website van het Rijksarchief in België raadpleegbaar.)

Latijnse school te Gierle (staat niet in de bovenstaande lijst).

BIBLIOGRAFIE
Verwerft, Sander, Latijn-onderwijs te Geel en Mol – Schoolschriften na de Theresiaanse hervormingen (1777-1785), Leuven, 2013.

Lagere scholen

Put, Eddy, De Cleijne Schoolen: het volksonderwijs in het hertogdom Brabant tussen katholieke reformatie en verlichting. Eind 16de eeuw – 1795. Leuven, 1990. (Boek gratis af te laden, met een overzicht lagere scholen in het hertogdom)


Onderwijs: algemeen

BIBLIOGRAFIE
Van Boxelaer, Geert, Onderwijs in het Hertogdom Brabant in de Middeleeuwen, Gent, 2002.
De Vroede, Maurice, Volksonderwijs en maatschappelijkVolksonderwijs en maatschappij in België en Nederland van de zeventiende tot het begin van de twintigste eeuw, 1977.
: