Onderzoeksproject Van den Cloot

FAMILIENAAMPROJECT
VAN DE / DEN / DER CLOO(D)T
VAN DER KLOOT
Zilveren bruiloft Jan Van den Cloot-Isabella (Bertha) Ros – Antwerpen-1909

Ondergetekende tracht met enkele naamgenoten alle takken en de aanverwante families met al hun afstammelingen in kaart te brengen.

Het project werd gelanceerd op 22 maart 2020 tijdens een opendeurdag van Familiekunde Vlaanderen regio Kempen vzw. Deze regionale afdeling van Familiekunde Vlaanderen vzw heeft een uitgebreide genealogische bibliotheek in het kasteel de Renesse in Oostmalle. Zij stelt die maandelijks open op de eerste woensdag van elke maand van 15 u. tot 22 u. voor alle geïnteresseerden om nader kennis te maken met familiegeschiedenis (genealogie) en FV Kempen.

De aanwezigen maakten er kennis met het ontstaan en de verspreiding van de familienamen Van den Cloot, Van de Cloodt, Van de Cloot, Van der Cloot, van der Kloot en andere schrijfwijzen. De naamdragers en hun afstammelingen leven thans voornamelijk verspreid in België en Nederland, maar ook in vele andere landen ter wereld. De respons van dit initiatief was hoopgevend.

We vragen deelnemers aan het project om hun beschikbare genealogische gegevens met ons te delen. De bedoeling is om alles samen in een grote database op te nemen. Zo kunnen we deze gegevens toetsen aan de originele akten en fouten of onvolkomenheden corrigeren.  De verwantschap tussen de verschillende takken kunnen we desgewenst ook bepalen via DNA-onderzoek. De initiatiefnemer en FV Kempen lagen in 2009 aan de basis van het DNA-Benelux-project, i.s.m. de KU Leuven, dat we nog steeds voortzetten en ondersteunen.

Het is niet de bedoeling deze gegevens te publiceren of op het internet te plaatsen. Wij respecteren de privacywetgeving (Europese GDPR-richtlijn) in verband met gegevens van nog levende personen. Deelnemers kunnen steeds te persoonlijke titel gegevens van hun voorouders aanvragen, inbrengen of corrigeren. Digitale overzichten zijn gratis voor wie zelf gegevens aanbrengt, gedrukte echter tegen betaling in functie van het aantal bladzijden. We delen geen gegevens met personen die geen verwantschap met naamgenoten kunnen aantonen. Maar FV-Kempen verleent uiteraard aan iedereen hulp bij hun genealogische opzoekingen.

We nodigen alle naamgenoten en de afstammelingen van naamgenoten uit om in dit project te stappen. U kan terecht op ons maandelijks Genealogisch Café in het kasteel de Renesse, Lierselei 30 in Oostmalle, telkens op de eerste woensdag van de maand tussen 15 en 22 uur.

Van harte welkom,

drs. Marc Van den Cloot

Frederik Peltzerstraat 21, B-2500 Lier (België); email: marc.vandencloot@telenet.be .

erevoorzitter en bestuurder Familiekunde Vlaanderen en Domein de Renesse

voorzitter Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen

projectleider DNA-Benelux-project