Overheen de gemeentegrenzen in de provincie Vlaams-Brabant

naar provincies

naar gemeenten in Vlaams-Brabant

PROVINCIE

ARCHIEVEN
Rijksarchief in België – Genealogische bronnen (Parochieregisters en burgerlijke stand)
Rijksarchief in België – Project DEMOGEN. Huwelijksakten Vlaams-Brabant en Brussel.
Documentatiecentrum Vlaams-Brabant
BEGRAAFPLAATSEN
Begraafplaatsen in Vlaams-Brabant
ERFGOED
Verbond voor Heemkunde Vlaams-Brabant
Dr. fil. Paul Kempeneers over Oost-Brabant
Eigen schoon en de Brabander
FAMILIEKUNDE VLAANDEREN
FV-Regio Leuven
FV-Regio Dilbeek
GENEALOGIE
Familiekunde in Midden-Brabant (Jeanne Servranckx)
Acta Genea.  Genealogische gegevens van 1574 tot 1900 van de parochies tussen Leuven, Aarschot, Diest en Tienen. (Familiekunde in Oost Brabant).
Volkstellingen 1796 – Vlaams-Brabant
Diestse Vereniging voor Familie- en Heemkunde vzw
Website van Maurice Jammart.
Gendreas (Diest)

Aarschot, Diest: Archiefbank Hageland (Raadpleeg ‘nadere toegangen’)

Erfgoedbank Tielt-Winge: genealogie (Tielt, Tielt-Winge, Sint-Joris-Winge, Houwaert, Meensel-Kiezegem)