Overheen de gemeentegrenzen in de provincie Antwerpen

naar de gemeenten in de provincie Antwerpenterug naar de bronnen in de provincies

Overheen de gemeentegrenzen splitst zich op in
de Kempen, de provincie (met hertogdom Brabant), Klein-Brabant en de Rupelstreek.

kempen
ARCHIEF
Archiefbank Kempen
Open Archieven (Genealogie Online. Probeerabonnement). Genealo­gische gegevens van Nederlandse en Belgische archieven.
Doopregisters van materniteiten, parochies en “personele” parochies in het bisdom Antwerpen.
Archief van het bisdom Antwerpen
Archief van het aartsbisdom Mechelen
BEWERKINGEN VAN PAROCHIEREGISTERS EN BURGERLIJKE STAND
Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen – bibliotheek
Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen – klappers rouwberichten
Familiekunde Vlaanderen – Totaalindex van de parochiale registers
BSKempen – indexen en bewerkingen van de burgerlijke stand van de Antwerpse Kempen
Onze voorouders in de Kempen (Genealogie Kempen)
Ravels’Genealogisch & Geschiedkundig Bolwerk (Ragebol)
ERFGOED
De Dodendraad
Erfgoed Noorderkempen
Kempens Erfgoed
Kempens Karakter
Kempens Landschap
Stuifzand – intergemeentelijke samenwerking
Taxandria, de Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen
Affiches van het Antwerpse provinciebestuur (Rijksarchief te Antwerpen)
Sanatorium De Mick (Belgische Transportenarbeidersbond)
MILITAIRE GENEALOGIE
Kempense Klaprozen (1914-1918)
JUSTITIE
Koloniën van Weldadigheid (België en Nederland)
GODSDIENST
Associatie van de Processies van de Noorderkempen
PROVINCIE
HERTOGDOM BRABANT
Brabantica . Over de hoofdwegen en zijpaden van ons onderzoek naar het hertogdom Brabant.
Brabantica door François de Cacamp.
BRONNEN VERZAMELD
Geneaknowhow – Antwerpen
ERFGOED
Schansen in de provincie Antwerpen.
Fortengordels – rond Antwerpen
Heemkunde Gouw Antwerpen
FAMILIEKUNDE VLAANDEREN
Familiekunde Vlaanderen – Regio Antwerpen
Familiekunde Vlaanderen – Regio Mechelen
Familiekunde Vlaanderen – Land van Waas
Familiekunde Vlaanderen – Documentatie- en studiecentrum
FAMILY SEARCH
De burgerlijke stand van de gemeenten in de provincie Antwerpen
GENEALOGEN
De forten aan de Schelde (Han Leune)
Genealogische bijdragen (Marc Van Acker)
PERSONENLIJSTEN
Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. In deel 2 het biografische repertorium van alle provincieraadsleden, gouverneurs en griffiers.

Op de website van ODIS, de online database van intermediaire structuren, kunt u het politiek personeel van de provincie Antwerpen opzoeken. Gebruik geavanceerd zoeken.
Rubriek: personen. Zoekcriterium: politieke mandaten. Politieke functie: kies uit de lijst. Geografisch trefwoord: Antwerpen [provincie in …].
Rijksarchief in België
De burgerlijke stand van de gemeenten in de provincie Antwerpen
De parochiale registers van de gemeenten in de provincie Antwerpen 
De inventaris van de primitieve kadasterplannen
Inventaris van notariële archieven van de provincie Antwerpen, 1464-1996.
Overzicht archief in het RA van Antwerpen.
KLEIN-BRABANT
Klein-Brabant en Vaartland (Jef Paredaens)
RUPELSTREEK
Rupelstreek: Geschiedkundige Werkgroep Ten Boome