Overheen de gemeentegrenzen in de provincie Antwerpen

Overheen de gemeentegrenzen:
Kempen, provincie, bisdom, Klein-Brabant, Rupelstreek, hertogdom Brabant

Kempen

Archieven
Archiefbank Kempen


Bewerkingen van registers van instellingen, parochie, burgerlijke stand, …
Familiekunde Vlaanderen: bibliotheektotaalindex parochiale klappers
Notariële akten uit de 19de eeuw
BSKempen – burgerlijke stand van de Antwerpse Kempen
Genealogie Provincie Antwerpen
Ravels’Genealogisch & Geschiedkundig Bolwerk (Ragebol)
Kempense Klaprozen, gesneuvelden van de eerste wereldoorlog 1914-1918.
Koloniën van Weldadigheid (België en Nederland)

Erfgoed
Taxandria, de Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen
Associatie van de Processies van de Noorderkempen

Koloniën van Weldadigheid (België en Nederland)
Sanatorium De Mick (Belgische Transportenarbeidersbond)
De Dodendraad

Erfgoed Noorderkempen
Kempens Erfgoed
Kempens Karakter
Kempens Landschap
Stuifzand – intergemeentelijke samenwerking


Provincie

Bewerkingen van registers van parochies, burgerlijke stand, instellingen
Familiekunde Vlaanderen: bibliotheektotaalindex parochiale klappers
Regio AntwerpenRegio MechelenLand van WaasDocumentatie- en studiecentrum

Rijksarchief in België:  burgerlijke standparochiale registers
Inventaris van notariële archieven van de provincie Antwerpen, 1464-1996
Overzicht archief in het RA van Antwerpen.

ODIS

Geneaknowhow: Antwerpen
Family Search: burgerlijke stand
Begraafplaatsen in de provincie Antwerpen (Geneanet)
De forten aan de Schelde (Han Leune)
Genealogische bijdragen (Marc Van Acker)
Geschiedenis van de provincie Antwerpen (politici)

Erfgoed
Heemkunde Gouw Antwerpen
Affiches van het Antwerpse provinciebestuur
Schansen in de provincie Antwerpen.
Fortengordels – rond Antwerpen
De forten aan de Schelde (Han Leune)
De inventaris van de primitieve kadasterplannen


Bisdom Antwerpen

Doopregisters van materniteiten, parochies en “personele” parochies
Archief van het bisdom Antwerpen
Archief van het aartsbisdom Mechelen


Klein-Brabant

Klein-Brabant en Vaartland door Jef Paredaens


Rupelstreek

Rupelstreek: Geschiedkundige Werkgroep Ten Boome


Brabantica . Over de hoofdwegen en zijpaden van ons onderzoek naar het hertogdom Brabant.
Brabantica, recueil de travaux de généalogie, d’héraldique et d’histoire familiale pour la province de Brabant par François de Cacamp. Een overzicht van de werken.