Paleografie of Oud Schrift

Wat staet daer?

Oud schrift lezen met overzicht van het alfabet

Het Nederlandsche Handschrift in 1600 (Willem Bogtman) te lezen op Delpher. De schrijfwijze van het alfabet begint op beeldpagina 14. Hieronder een overzicht van Willem Bogtmans werk.Oud Schrift door André Ghyselbrechts in de Vlaamse Stam

De ontwikkelingsgeschiedenis van ons schrift.

Transcriberen van Middelnederlandse teksten (Hans Kienhorst & Mikel Kors, Radbouduniversiteit, Nijmegen). Het zijn teksten uit de periode 1200-1500.
Bespreking van de tekstinhoud van enkele Middelnederlandse teksten.