Register … grondboek …Vosselaer in 1758

Vosselaar op de Ferrariskaart.
De namen van de meeste gehuchten zijn op de kaart geschreven.
Meer namen van gehuchten zijn op latere historische kaarten te vinden.
De kaart toont wel degelijk het dorp Vosselaer en niet Vorsselaer.

HOFEYNDE

(folio’s 3-29)
Jan ende Adriaen Vleeshouwers
Jan Lauwers cum uxore
De kinderen Engel Lauwers
Jan Baptist Diels
Peeter Wauters Jansse  Hofeijnde
De Pastorije Hoeve
Jouffre Van Damme  begijntien
Gerard ende Christiaen Roefs
De kinderen Lambreght Horremans
Aert Roevens
De kinderen Adriaen Horremans
De Heer cannoninck Hoevorst

KERCKHOFF

(folio’s 29-76)
Norbert Diels  cum uxore
Adriaen Druijts Quirijnsse  cum uxore
Peeter Wauters Peetersse  cum uxore
De weduwe Jan Renders
Peeter Renders Jansse
Adriaen Pelckmans  cum suis
Joanna van den Broeck weduwe van wijlen Cornelis Moelans
De weduwe Cornelis Nees
De kinderen Anthonij Costers
De kinderen Jan Wauters ende Anna Costers
Lenaert Buijens

LOECHTENBERGH

(folio’s 76-95)
Michiel  Sas
Hendrick Wauters Cornelisse
De kinderen Jan Sas ende Joanna Wauters
De nonnen van Grooten Beygaerden
Den Heijlighen Geest van Vosselaer
Jan Jacobs  Bonten Os
Matthijs Proost Fransse
Gerard Jespers ende Marie Proost
Adriaen Proost Fransse         
Cornelis Proost Fransse         
Anna Woestenborghs

GALGENHEYNDE

(folio’s 96-117)
Jan Hermans
Adriaen Janssen Jansse
De kinderen Peeter Proost Cornelisse
De kinderen ofte eerfgenaemen Peeter Janssen     
De wedue Franscus Rymers

HOEVEN

(folio’s 118-160)
Cornelis Coppens
De eerfgenaemen Jacobus Schrijvers
Adrien Jespers
Peeter Woestenborghs
Peeter Proost Franscusse
Jacobus Van Ael  Peetersse
De kinderen Jan Woestenborgh pro indiviso

KETSE HOEVE

(folio’s 161-164)
Mertens Dommelaers
De wdue Jan Frans van Hulsel

GROOTENHOUT

(folio’s 165-175)
Jan Mertens
Cornelis Mertens
Anthony Van De Poolle         
Jan Jacobs Grootenhout
De kinderen Adriaen Haeckx

BREEME

(folio’s 176-214)
De kinderen Jan Wauters Willemse Sijne excellentie duc de Sylva
Tauronca hertogh van Turnhout &a &a
De kinderen van D’ Heer Bols D’ Arendonck
De eerfgenaemen van Jan Baptist Doeckx
Franscus Doeckx
Peeter Van Sonne
Jan Baptist Dommelion
Christina Borghmans
Willem De Roover Peetersse
De kinderen Peeter Proost tot Beersse
De kinderen Cornelis De Neijs
Den Heere Rentmeester J:B: Van Gastel
Sr Verhoeven tot Breda
Den Heer van Oostmalle, Baron Van Elderen  &a
De capplanie van Beersse
De kinderen Nicolaus Wauters en Margo Sips
Jan Baptist Driesen Jansse
De kinderen Jan Jansen ende Marie Driesen
Peeter Lauwers Beersse
Allegonde Rombouts
Adriaen Claessens
Jan Embreghts
Marie Dockx wedue Cornelis Caers
Cornelis Van Ael Peetersse
Cornelis Van Ael secretaris alhier
Het clooster van Corsendonck
De kinderen van Sr Thomas Lockermans
Het Gasthuijs van Turnhout
Peeter Faes
Elisabeth Faes

BOLCK

(folio’s 214-256)
De kinderen Peeter Wauters Jansse Bolck
Peeter Driesen Jansse
Cornelis Driesen Jansse         
Franscus Driesen Jansse
Jan Proost Geertsse
Cornelis Proost Jansse
Cornelis Wauters Jansse
De kinderen Cornelis Thijs
Jan Thijs Cornelisse
Franscus Proost Geertsse
De kinderen Peeter Thijs Peetersse
Jacobus Thijs Peetersse
Het kint Cornelis Thijs Peetersse
Franscus Huijbreghts
Peeter Wauters Jansse Jonghman
Nicolaes Driesen Jansse
Peeter Scheijlens
De kinderen Abraham Thijs
De kinderen Peeter Thys Oostoven
Adriaen Druijts Jansse
Elisabeth Druijts Jansdochter
Jacob Borghs ende Marie Druijts Jans dochter
Lenaert Eijckens ende Catharina Driesen
Peeter Engelen ende Anna Driesen
De kinderen Gerard Dirickx ende Marie Mertens
Carel Thielemans
De kinderen Carolus Sas tot Santhoven
Franscus Renders Hendricksse
De weduwe Michiel Van Dael