Brabantse tellingen in 1693

terug naar volkstellingen

Wettelijke en historische grondslag

(…) Wij ordonneren (…) voor den eersten van de maendt Decembris toekomende een liste van alle hunne vaste Inwoonders, van wat staet ofte conditie de selve souden mogen wesen met preciese uytdruckinge van hunne naemen ende toenaemen, gemaeckt by de (…) behalvens dat in de selve liste niet en sullen moeten begrepen worden de geestelijcke Personen ende andere Domestieken van de Cloosters, die gehouden sullen zyn hunne listen appaert over te seynden (…)
(Uittreksel: Placcaert …. Van den 7. November 1693)

Rijksarchief in België: de originele rapporten van 1693

De index voor het hertogdom Brabant bevat de nummer van het eerste beeld van elk rapport.
De index voor de gemeenten in de huidige provincie Antwerpen bevat het nummer van het eerste beeld van elk rapport.

Transcripties, indexen
raadpleegbaar of met verwijzingen op het internet

Per gemeente

B
Baarle-Hertog Beerse (en Vosselaar)BoomBrasschaat

D
Dambrugge (en Merksem) • Dilbeek

E
EdegemEindhoutEindhouthammeErps-Kwerps

H
Hoboken

K
Kampenhout

L
Loenhout

M
Meerhout • Merksem en Dambrugge MerksplasMorkhoven

N
Noorderwijk

O
Oosterweel • Oud-Turnhout (zie Turnhout)

P
Pulderbos • Puurs

R
Rijkevorsel

S
Schoonbroek (in Retie): zie Turnhout (Oud-Turnhout met Schoonbroek)

T
Turnhout (Stad)
Turnhout (Begijnhof)
Turnhout (0ud-Turnhout met Schoonbroek)


V

Varendonk • Veerle • VeltemVertrijkVosselaar (en Beerse)

W
WalemWijnegemWilrijkWuustwezel

Z
Zoerle-Parwijs

Per landelijke omschrijving

Land van Gaasbeek
bevat volgende gemeenten: Dilbeek, Elingen, Gaasbeek, Gooik, Itterbeek, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Oudenaken, Pamel, Sint-Kwintens-Lennik, Sint-Laureins-Berchem, Sint-Martens-Bodegem, Sint-Martens-Lennik (met Schepdaal), Sint-Pieters-Leeuw (met Lot), Strijtem en Vlezenbeek.

CALUWAERTS, JAN & JAMMART, RENE , Het land van Gaasbeek in 1693.
Volkstellingen in het Hertogdom, deel 1, Leuven, 2012.

Tienen en omgeving
Het betreft volgende gemeenten: Binkom, Boutersem, Bunsbeek, Eliksem, Glabbeek, Goetsenhoven, Hakendover, Hoegaarden (met Bost, Rommersom en Hoksem), Kerkom, Kumtich, Laar, Meldert, Neerbutsel, Neerheilissem, Neervelp, Oorbeek, Oplinter, Opvelp (met Molenstede!), Outgaarden, Roosbeek, Sluizen (L’Ecluse), TIENEN, Vertrijk, Vissenaken Sint-Pieter, Wange, Willebringen, Wommersom en Zittert-Lummen (Zétrud-Lumay)

KEMPENEERS, PAUL, Tienen en omgeving 1693.
Volkstellingen in het hertogdom, deel 2, Leuven, 2012.

Artikels in tijdschriften

Heemkring Wadja: ” Het Neteland-Westerlo-Hulshout-Herselt (en voorgangers)

Ter plaatse raadpleegbaar bij gemeentelijke archieven

Geel

Bronnen

WOUTERS, JOSEPH MICHIEL Placcaerten, ordonnantien, edicten, reglementen, tractaeten ende privilegien in dese Nederlanden uyt-gegeven t’ sedert den jaere M.D.C.LXXV. Het sesde deel, Brussel, 1738, 678. (Google Boeken, pdf blz. 687)

►’Ordonnantie verbiedende eenige Graenen te vervoeren buyten de Landen van Syne Majesteyts gehoorsaemheyde, ordonnerende dat geen soorten van Graenen en sullen mogen vercocht worden als in publiecke en ordinaire Merckten binnen de gesloten steden. Van den 3. November 1692′. , 678.
(Google Boeken, pdf blz. 687)

►’Placcaert ordonnerende aen alle Schippers innecomende in dese Landen met schepen gelaeden met enige specien van Graenen, te nemen voor plaetse van hunne destinatie eene van de beslotene Steden, hun verbiedende te ontlaeden oft vercoopen eenige deel der selve Graenen als in de besloten Stadt hunder destinatie. Van den 16. December 1692′, , 680.
(Google Boeken, pdf blz. 689 )

►’Placcaert ordonnerende aen alle Inwoonders van Brabant hunnen Graenen te voeren in eene van de Steden van Loven, Brussele, Antwerpen, Mechelen, Diest, Soutleeuw, Lier ofte Herentals, behoudelijck dat sy daer van vermogen te behouden ’t gene noodtsaeckelijk sal wesen voor hun verdoen van een maendt, t’ arbitreren ende te taxeren by die van de Weth. Van den 7. November 1693′, 682.
(Google Boeken, pdf blz. 691 )

RIJKSARCHIEF IN BELGIE, ‘Dénombrement de la province de Brabant en 1693. ‘, Officie Fiscaal van de Raad van Brabant, 1434-1795, Archiefbestanddelen 351-363. (Rijksarchief)

Artikels

PROOST, LUDO, ‘Brabantse tellingen in 1693’, De Kempense Genealoog, 2022 (3), 83-95.