Telling 1748 in Oost- en West-Vlaanderen

terug naar volkstellingen

Regelgeving

De volkstelling van 1748 voor Brugge en het Brugse Vrije is een fiscale bron. De Franse
bezetter had geld nodig en hoopte dit te bekomen door een hoofdelijke belasting in te voeren. (…)Ondanks het hoofdelijke karakter van de beoogde belasting is de volkstelling ingedeeld per huishoudens omdat deze als een fiscale eenheid werden beschouwd. Per huishouden dienden alle leden bij name vermeld te worden, evenals het beroep en de omvang van het bedrijf werden opgetekend.

In het werk van Katlijn Vanhulle zijn de referenties van de tellingen uit 1748 in Oost- en West-Vlaanderen in de bronnenlijst opgenomen.
(Bron: Katlijn Vanhulle, Alleenstaande moeders … p. 27/208)

Transcripties

West-Vlaanderen, Zwinstreek,

Bronnen

VANHULLE, KATLIJN, Alleenstaande moeders in het Brugse Vrije, 1730-1760, UGent, 2007. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling.(https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/414/030/RUG01-001414030_2010_0001_AC.pdf)