telling 1748

terug naar volkstellingen

Regelgeving

…. 1. 2. DE VOLKSTELLING VAN 1748

De volkstelling van 1748 voor Brugge en het Brugse Vrije is een fiscale bron. De Franse
bezetter had geld nodig en hoopte dit te bekomen door een hoofdelijke belasting in te voeren. (…)
Ondanks het hoofdelijke karakter van de beoogde belasting is de volkstelling ingedeeld per
huishoudens omdat deze als een fiscale eenheid werden beschouwd. Per huishouden dienden alle leden bij name vermeld te worden, evenals het beroep en de omvang van het bedrijf werden opgetekend.
In dezelfde periode werden er in de Oostenrijkse Nederlanden gelijkaardige tellingen uitgevoerd, zoals deze van Eeklo in 1748 en het hertogdom Brabant in 1747…


(Bron: Katlijn Vanhulle, Alleenstaande moeders … p. 27/208)

Transcripties

West-Vlaanderen, Zwinstreek,

Bronnen

VANHULLE, KATLIJN, Alleenstaande moeders in het Brugse Vrije, 1730-1760, UGent, 2007. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling.(https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/414/030/RUG01-001414030_2010_0001_AC.pdf)