Telling 1830

terug naar volkstellingen

Historische context

(…) Het K.B. van 29 september 1828 was nochtans duidelijk : de telling zou worden doorgevoerd in de loop van 1829 “afin de pouvoir ainsi déterminer l’état de la population ou le nombre exact des habitans, au 1er janvier 1830“.
De tellingsresultaten werden nooit gepubliceerd, tenzij enkele, voor demografisch onderzoek. (…)

Het voornaamste doel van de telling was het opmaken van nieuwe en eenvormige bevolkingsregisters (K.B. van 3 september 1829, art. 1 van de instructies, journal officiel nr. 62). De telformulieren en de formulieren voor het opmaken van voorlopige en definitieve registers werden op kosten van de overheid te Den Haag gedrukt en gratis ter beschikking gesteld van de gemeenten. Het was duidelijk de bedoeling eenvormigheid te bereiken. (…)
(Hannes, 77-78)

Bibliografie

Hannes, Jules,  ‘De resultaten van de volkstelling van 1.1.1830 te Brussel’, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1981 ( 1-2), 77-93. (Raadpleegbaar op BTNG)