Turnhout

Op 1 januari 1859 werd het gehucht Oud-Turnhout afgescheiden van Turnhout. Documenten over Oud-Turnhout voor deze datum kunnen ook in het Stadsarchief van Turnhout zijn bewaard.

turnhout op het internet
ARCHIEF
Stedelijke archief van de Stad Turnhout:
– genealogische databank (parochieregister, burgerlijke stand, bevolkingsregister, notarisakten)
– toegangen tot bewerkingen (bidprentjes, schepenakten, transcripties, indexen, enz.)
stadsverslagen van de stad Turnhout 1845-1987
– inventaris van de Turnhoutse bouwdossiers 1825-1929
BEGRAAFPLAATS
GeneaNet – Begraafplaatsen in de provincie Antwerpen
Vervallen grafconcessies in de Kwakkelstraat in 2022.
GENEALOGIE
Bijdragen door Marc Van Acker – Turnhout
ERFGOED
Historische Drukkerij Turnhout
Vrienden van het begijnhof van Turnhout
Turnhout van vroeger. Foto’s.
Turnhout van vroeger. Bidprentjes.
Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen Taxandria
Heemkundekring’ Het Bezemklokje
Kant in Turnhout (E. Van Autenboer)
GESCHIEDENIS
Kevin Geuens. De schepenen van de stad en vrijheid Turnhout: 1621-1676, tussen, Spanje en Oranje. Bijdrage tot de studie van het bestuur van een kleine stad.
Christophe Stessens. Oorlogsperikelen in Turnhout. Verhaal van een Kempische stad tijdens de tweede wereldoorlog.
Maria van Brabant, hertogin van Gelre, gravin van Zutphen.
Ada Peele. Een uitzonderlijke erfgenaam : de verdeling van de nalatenschap van Koning-Stadhouder Willem III en een consequentie daarvan : Pruisisch heerlijk gezag in Hooge en Lage Zwaluwe, 1702-1754 (Met vermelding van Turnhout).
MUSEUM
Nationaal Museum van de Speelkaart
Taxandriamuseum
De Prentfabriek over Turnhoutse prentjes