Woorden

Woorden verzamelt over familienamen, voornamen, spreiding van eigennamen, woordverklaringen, semantiek (betekenisleer van woorden), woordenboeken, …

Woordenboeken

Frans-Nederlands

Beroepsnamen
Beroepenlijst Frans-Nederlands (Genealogie Henket Henquet).
Beroepen in de Franse Tijd (Zeeuws Archief)
Beroepen Frans woordenboek (Willebroek Info, Georges Brems, Bert Vleugels)

Latijn-Nederlands

Latijn in de parochieregisters door Genealogie Timmers.
Latijn in de parochieregisters door BSKempen.
Woordenboek genealogie en stamboom door Terry van Erp.
Het Latijns woordenboek van Wiel Ackermans.
Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek door Muller en Renkema, 1939 (Delpher).

Glossarium (verklarende woordenlijst)

Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden, deel 1, A-H (door Karel Franz Stallaert, Leiden, 1890).
Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden, deel 2, I-P (door Karel Franz Stallaert, Leiden, 1890).

Verklaringen voor woorden en begrippen die voorkomen in parochiale registers en andere genealogische bronnen (door André Dumont)

Etymologie of woordafleiding

Voornamen

Nederlandse Voornamenbank
Verklaring van voornamen door Vervloet
Heiligen op naam

Familienamen

Nederlandse Familienamenbank 
Verklaring van familienamen door Vervloet
Debrabandere, Frans, Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, Aanhangsel, Kortrijk, 2014. Kort artikel over de verrijking van CBG Familienamen.

Plaatsnamen

Verklaring voor plaatsnamen door Vervloet
Toponymie in Oost-Brabant door Paul Kempeneers.
Verklaring van Latijnse plaatsnamen

Etymologiebanken

Etymologiebank
Historische woordenboeken in het Nederlands.

Alles over familienamen door Ann Marynissen
Netwerk Naamkunde

Spreiding van familienamen

Familienamen in België (Ann Marynissen en Paul Bijnens)
Op Family Search Wiki is een portaal om meer te weten over immigranten naar de Verenigde Staten Van Amerika.
Forebears: de verspreiding van een familienaam wereldwijd in een tabel en op een kaart geprojecteerd.
Genealogy Indexer de naam zegt het zelf!
Surname distribution Maps van Family Search Wiki somt voor verschillende landen koppelingen op naar website over de verspreiding van een familienaam.
Voornamen van meisjes en jongens in België met aantallen.

Thesaurus. Betekenissen in woord en beeld

Binnenvaart in beeld

Huisnamen

Middeleeuwse huisnamen van een West-Brabants dorp. (Artikel op Schatten van het Nederlands).