Woorden

Woorden verzamelt over familienamen, voornamen, spreiding van eigennamen, woordverklaringen, semantiek (betekenisleer van woorden), woordenboeken, …

Woordenboeken

Nederlands

Dialectloket een website over de Nederlandse taalvariatie van de Universiteit Gent
Mijn woordenboek: een dialectvertaler
Woordenbank van de Nederlandse dialecten

Frans-Nederlands

Beroepsnamen
Beroepenlijst Frans-Nederlands (Genealogie Henket Henquet).
Beroepen in de Franse Tijd (Zeeuws Archief)
Beroepen Frans woordenboek (Willebroek Info, Georges Brems, Bert Vleugels)

Latijn-Nederlands

André Dumonts “Verzameling van Trefwoorden en begrippen voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere Genealogie bronnen (5de editie)

Latijn in de parochieregisters door Genealogie Timmers.
Latijn in de parochieregisters door BSKempen.
Woordenboek genealogie en stamboom door Terry van Erp.
Het Latijns woordenboek van Wiel Ackermans.
Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek door Muller en Renkema, 1939 (Delpher).
Woordenlijst (Kerk-)Latijn door Latium.

Glossarium (verklarende woordenlijst)

Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden, deel 1, A-H (door Karel Franz Stallaert, Leiden, 1890).
Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden, deel 2, I-P (door Karel Franz Stallaert, Leiden, 1890).

André Dumonts “Verzameling van Trefwoorden en begrippen voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere Genealogie bronnen (5de editie)

Notarieel woordenboek
Notarieel woordenboek door Notaris.be

Etymologie of woordafleiding

Voornamen

Nederlandse Voornamenbank
Verklaring van voornamen door Vervloet
Heiligen op naam

Familienamen

Nederlandse Familienamenbank 
Verklaring van familienamen door Vervloet
Debrabandere, Frans, Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, Aanhangsel, Kortrijk, 2014. Kort artikel over de verrijking van CBG Familienamen.

Plaatsnamen

Verklaring voor plaatsnamen door Vervloet
Toponymie in Oost-Brabant door Paul Kempeneers.
Verklaring van Latijnse plaatsnamen
Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) door Maurits Gysseling.

Naamkunde of onomastiek

Naamkunde door G. Velenzel.
Alles over familienamen door Ann Marynissen
Netwerk Naamkunde

Etymologie

Etymologiebank
Historische woordenboeken in het Nederlands.

Spreiding van familienamen

Familienamen in België (Ann Marynissen en Paul Bijnens)
Op Family Search Wiki is een portaal om meer te weten over immigranten naar de Verenigde Staten Van Amerika.
Forebears: de verspreiding van een familienaam wereldwijd in een tabel en op een kaart geprojecteerd.
Genealogy Indexer de naam zegt het zelf!
Surname distribution Maps van Family Search Wiki somt voor verschillende landen koppelingen op naar website over de verspreiding van een familienaam.
Voornamen van meisjes en jongens in België met aantallen.

Thesaurus. Betekenissen in woord en beeld

Binnenvaart in beeld

Huisnamen

Middeleeuwse huisnamen van een West-Brabants dorp. (Artikel op Schatten van het Nederlands).

Verwantschappen en hun namen in KinBank

(…) Vader, oma, neef, nicht, broer, tante, schoondochter of zwager: het zijn voor ons Belgen en Nederlanders vertrouwde aanduidingen van familieleden. Maar hoe worden dezelfde familieleden in andere talen en culturen genoemd? Dat vroeg een internationaal team van wetenschappers zich enige tijd geleden ook af. En het resulteert nu in : Kin Bank een database met daarin de woorden die in andere culturen gebruikt worden om familieleden aan te duiden. De database herbergt inmiddels meer dan 210.000 termen voor familieleden zoals de onderzoekers die in bijna 1200 talen hebben aangetroffen. (…)
(Bron van het uittreksel: Scientias)
Wetenschappelijk artikel over KinBank op Plos One.