Zoektips

Het zoekvak bevat tekstvelden en controlevelden die het zoeken beïnvloeden.

Vul uw zoekopdracht in de gewenste zoekvelden, selecteer de gewenste controlevelden en druk op zoek.

TEKSTVELDEN

Vul één of meer tekstvelden met een zoekopdracht in.

allalles het resultaat sluit alle ingevoerde zoektermen in

phrasetekst het resultaat geeft de exact ingevoerde tekst weer

any – het resultaat geeft een OF meerdere van de zoektermen weer

noneniet het resultaat toont geen enkel van de ingevoerde zoektermen .
Dit veld moet samen gaan met zoektermen in alles, tekst of niet. Het kan nooit alleen worden gebruikt.

CONTROLEVELDEN (search controls)

Gebruik de controlevelden om het zoekgedrag aan te passen.

aantal resultaten per bladzijde (number of results)
De zoekmachine toont van 1 tot 25 resultaten per bladzijde.

tekstbeschrijving (description text)
U kunt zelf bepalen hoeveel tekst u in het getoonde fragment wilt zien: normaal, kort of lang

woordbeperking (word stemming)
Woordbeperking wordt gebruikt om de verschillende woorden met zelfde gelijke woorddelen naar één zoekterm over te brengen. Woordbeperking is taalgevoelig. Het is aanwezig voor het Nederlands. Indien u alleen exacte overeenkomsten wenst, tik dan none aan.

gevoeligheid voor woordaccenten (accent sensitive)
Standaard worden woordaccenten genegeerd.

Bijvoorbeeld: FreeFind begrijpt “appel” en ‘appèl” als hetzelfde woord en geeft ze dan ook weer in het resultaat.

Wordt het vakje woordaccenten aangevinkt dan begrijpt FreeFind “appel” en appèl’ als twee verschillende woorden en slechts één van de twee woorden verschijnt in het resultaat.

gevoeligheid voor hoofdletters
(case sensitive)
Standaard worden hoofdlettergevoeligheid genegeerd.

Voorbeeld: Freefind begrijpt “Brussel” en ‘brussel” als eenzelfde woord en geeft ze dan ook weer in de resultaten.

Wordt het vakje hoofdlettergevoeligheid aangevinkt dan begrijpt FreeFind ‘Brussel” en “brussel” als twee verschillende woorden en slechts één van de twee verschijnt in het resultaat.