Hoe kan u ons helpen?

1 – Vrijwilliger … 2 – Schenkingen … 3 – De Kempense Genealoog
4- Uw kwartierstaat

De Kempense Genealoog
Leden en geïnteresseerden mogen ons artikels aanleveren.

Uw artikel inzenden naar
redactie@fv-kempen.be

De Kempense Genealoog verschijnt in de loop van de maandKopij binnen voor
maart1 maart
juni1 juni
september1 september
december1 decemberOpmaak van een artikel
Bezorg ons het artikel in een niet-opgemaakte tekst.

De foto’s, afbeeldingen, enz. liefst afzonderlijk insturen.

Auteursrechten van teksten en afbeeldingen
Respecteer de auteursrechten.

Indien u gebruik maakt van werken van andere auteurs voeg dan in de noten of onderaan het artikel de referenties naar de geraadpleegde bronnen. Bij een afbeelding plaats de bronvermelding in het bijschrift.

Er bestaan verschillende manieren om een referentie samen te stellen. U bent vrij om zelf uw referentie op te stellen of om professionele versies te gebruiken.

Een professionele bronvermelding opstellen

Twee voorbeelden

In het tekstverwerkingsprogramma WORD is onder andere de APA-stijl om een bron te vermelden opgenomen. APA is de American Psychological Association.

Bronnen vermelden in MLA-stijl. MLA is de Modern Language Association.

Andere beroepsgroepen gebruiken hun eigen stijlen.

Wat met parochieregisters en de burgerlijke stand?

Gedetailleerde referenties naar de oorspronkelijke registers van de parochies en de burgerlijke stand zijn niet nodig. Het volstaat om te verwijzen naar de website of de fysieke bron waar u deze gegevens hebt gevonden.

Enkele voorbeelden:
Rijksarchief in België, Genealogische bronnen, (https://genealogie.arch.be/)
Stadsarchief van Turnhout, Genealogie, (https://genealogie.turnhout.be/)
Gent, ‘Archievenoverzicht en – toegangen’, Cultuur. Archief van Gent,(https://stad.gent/nl/cultuur-vrije-tijd/cultuur/archief-gent/archievenoverzicht-en-archieftoegangen)
Stadsarchief van Antwerpen, Felixarchief, (https://felixarchief.antwerpen.be/)
Familysearch, Zoeken, (https://www.familysearch.org/nl/)

Geel, Sint-Dimpna, doopselboek, 1750.
Herentals, Sint-Waldetrudis, begrafenisboek, 1645.
Dessel, Sint-Niklaas, huwelijksboek, 1680.

Wat met gedeeltelijke letterlijke overname van teksten?

Toelating van de auteur of uitgever
Bij een uitvoerige letterlijke overname van een artikel heeft u de toelating van de auteur en/of uitgever bekomen. Liefst te vermelden met een noot in uw artikel;

Wat bij een volledige overname van een artikel?

U kan ons ook een artikel signaleren om volledig over te nemen. In dat geval neemt de redactie contact op met de auteur en/of uitgever. Vergeet niet om hun gegevens mee te sturen naar onze redactie.

Wat met afbeeldingen in allerlei vormen?

Ook hier gelden de regels van de auteursrechten.

Van uw eigen foto’s besluit de redactie dat u al of niet stilzwijgend toelating hebt gegeven om die te publiceren met als vermelding © uw naam, jaartal van de opname (indien gekend).Uw auteursrechten in De Kempense Genealoog.
Wij vermelden in de colofon van ons tijdschrift dat de overname van uw artikel uw toelating en/of van de uitgever FV-Kempen is vereist met de vermelding van de bron.


Verantwoordelijkheid
Elke auteur is verantwoordelijk voor haar of zijn artikels.