Hoe kan u ons helpen?

1 – Vrijwilliger … 2 – Schenkingen … 3 – Uw en onze website … 4 – De Kempense Genealoog
5 – Uw kwartierstaat

De Kempense Genealoog
Ook leden en geïnteresseerden mogen ons artikels aanleveren voor ons digitaal tijdschrift.

Uw artikel inzenden naar
redactie@fv-kempen.be

De Kempense Genealoog verschijnt in de loop van de maandKopij binnen voor
maart1 maart
juni1 juni
september1 september
december1 decemberOpmaak van een artikel
Gebruik het schreefloze lettertype Calibri 12 in een niet-opgemaakte tekstversie.

Het artikel en de foto’s, afbeeldingen, enz. elk afzonderlijk insturen. In de tekst te melden als afbeelding/foto/figuur …. met een volgnummer. Dit vergemakkelijkt het werk van de opmaak. De opmaker zal u contacteren om eventuele problemen op te lossen.

Auteursrechten van teksten en afbeeldingen
Respecteer de auteursrechten. Daarom:

-Vooraf: Gedetailleerde referenties naar de oorspronkelijke registers van de parochies en de burgerlijke stand zijn niet nodig. Het volstaat om in de noten of geraadpleegde bronnen te verwijzen naar de website of fysieke bron waar u deze gegevens hebt gevonden.

Enkele voorbeelden:
RIJKSARCHIEF IN BELGIE, Genealogische bronnen, (https://genealogie.arch.be/)
STADSARCHIEF VAN TURNHOUT, Genealogie, (https://genealogie.turnhout.be/)
GENT, ‘Archievenoverzicht en – toegangen’, Cultuur. Archief van Gent,(https://stad.gent/nl/cultuur-vrije-tijd/cultuur/archief-gent/archievenoverzicht-en-archieftoegangen)
STADSARCHIEF VAN ANTWERPEN, Felixarchief, (https://felixarchief.antwerpen.be/)
FAMILYSEARCH, Zoeken, (https://www.familysearch.org/nl/)
….– indien u gebruik maakt van werken van andere auteurs voeg dan in de noten of onderaan het artikel de referenties naar de geraadpleegde bronnen.
Er bestaan verschillende manieren om een referentie weer te geven. U bent vrij om zelf uw referentie op te stellen of professionele versies, zoals bijvoorbeeld aanwezig in Word, te gebruiken. De bedoeling is dat het duidelijk is voor de lezer waar u de overgenomen gegevens hebt gevonden;

– bij gedeeltelijke letterlijke overname van een artikel heeft u de toelating van de auteur en/of uitgever bekomen met de vermelding dat u dit artikel in De Kempense Genealoog laat publiceren. Stuur deze toelating mee naar de redactie;

– u kan ons ook een artikel signaleren om volledig over te nemen. In dat geval neemt de redactie contact op met de auteur en/of uitgever. Vergeet niet om hun gegevens mee te sturen naar onze redactie;

– overname van afbeeldingen. Ook hier gelden de regels van de auteursrechten. Van uw eigen foto’s besluit de redactie dat u al of niet stilzwijgend toelating hebt gegeven om die te publiceren met als vermelding © uw naam, jaartal van de opname (indien gekend).

Uw auteursrechten in De Kempense Genealoog.
Wij vermelden in de colofon van ons tijdschrift dat de overname van uw artikel uw toelating en/of van de uitgever FV-Kempen is vereist met de vermelding van de bron.


Verantwoordelijkheid
Elke auteur is verantwoordelijk voor haar of zijn artikels.