Beroepen

naar persoonsgegevens

BEROEPEN IN DE FRANSE TIJD. Ga naar woordenboeken en -verklaringen.
VERDWENEN BEROEPEN. Overzichten maar geen persoonsnaamindexen.
BIBLIOGRAFIE
De beroepenclassificatie volgens de internationale standaard beroepenclassificatie ISCO-08T

1. Managers

2. Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen

21 -231. Wetenschappers en intellectuele beroepen
Wetenschappers (Wikioadia)
Belgische wetenschappers (Vario)
265. Scheppende en uitvoerende kunstenaars
Vereniging van Botanische Kunstenaars in ​België
Circusartiesten, circusfamilies
Kunst in Vlaanderen (Arts in Flanders)
Lijsten van Belgische kunstenaars
Kunstendatabank
OKV Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen
BAlat (Belgian Art Links and Tools)

3. Technici en verwante beroepen

343. Vakspecialisten op artistiek, cultureel en culinair gebied
Fotografen
Belgische fotografen (Fotomuseum te Antwerpen)

4. Administratief personeel

5. Dienstverlenend personeel en verkopers

6. Geschoolde landbouwers, bosbouwers en vissers

7. Ambachtslieden

Glazeniers
Belgische en Nederlandse glazeniers. Zuid-Nederlandse glazeniers voor 1830.
7549. Andere ambachtslieden
Molenaars
Belgisch molenbestand. De beschrijving bij elke molen vermeldt ook de molenaars.
Molenforum de koepelvereniging voor alle molenverenigingen.
Molenaars in de Zwinstreek (West-Vlaanderen)
Touwslagers
Touwslagerij in Hamme: Het nest van de Wuiten – naamindex.

8. Bedieners van machines en installaties, assembleurs

9. Elementaire beroepen