Beroepen

Wetenschappers (Wikipedia)
Belgische wetenschappers (Vario)
Afgestudeerden aan de universiteiten
Vereniging van Botanische Kunstenaars in ​België
Circusartiesten, circusfamilies
Kunst in Vlaanderen (Arts in Flanders)
Lijsten van Belgische kunstenaars
Kunstendatabank
OKV Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen
BAlat (Belgian Art Links and Tools)
Fotografen
Belgische fotografen (Fotomuseum te Antwerpen)
Turnhoutse fotografen

Glazeniers
Belgische en Nederlandse glazeniers. Zuid-Nederlandse glazeniers voor 1830.
Molenaars
Belgisch molenbestand. De beschrijving bij elke molen vermeldt ook de molenaars.
Molenforum de koepelvereniging voor alle molenverenigingen.
Molenaars in de Zwinstreek (West-Vlaanderen)
Touwslagers
Touwslagerij in Hamme: Het nest van de Wuiten – naamindex.
BEROEPEN IN DE FRANSE TIJD (vertalingen of verklaring)
VERDWENEN BEROEPEN. (Zoeken via Google, opsomming en verklaring)