Rouwberichten en -herinnering

1 – Familiekunde Vlaanderen 2 – Heemkunde Vlaanderen 3 – Individuele verzamelaars 4 – Andere verenigingen 5 – Uitvaartbezorging 6 – buiten België 7 Openbare archieven 8 Doodsoorzakenregister

Individuele verzamelaars

2de Leven (Tom Maesen)
100.000 (Jammart)
Ars moriendi (onbekend). Van prominenten uit de Belgische geschiedenis van 1830 tot heden die ik in de loop der jaren bij elkaar gebracht heb.
Bidprentenverzameling (Jacques Bogaerts)
Bidprentjes (Peter en Marie Thérèse Roost)
Euroregoniaal Bidprentjes Archief  (Danny Peeters)
Gierle (Jozef Neefs)
Mijn platteland/Meetjesland + andere bronnen (Denis Noe)
Overlijdensberichten uit kranten (Marc Lauwereins)
Rouw (M. Puts)
Rouwberichten in Het Belang van Limburg (Jean Buysmans)
Rouwberichten en bidprentjes (Jean Buysmans)
Schriek (en andere gemeenten) op Seniorennet: rouwberichten en -prenten (René Lambrechts)