Rouwberichten en -herinnering

1 – Familiekunde Vlaanderen 2 – Heemkunde Vlaanderen 3 – Individuele verzamelaars 4 – Andere verenigingen 5 – Uitvaartbezorging 6 – buiten België 7 Openbare archieven 8 Doodsoorzakenregister

Buiten belgië

FRANKRIJK
Libra Memoria (Franse pers)
NEDERLAND
Sommige Nederlandse verzamelaars beschikken ook over berichten uit België.
Bidprentjes (J.P.P. Van den Berg).
Familieberichten op GenealogieOnline.
On Line Familieberichten uit Nederlandse kranten.
MensenlinQ uit Nederlandse kranten.
(Zoeken op een Belgische gemeente is ook mogelijk)
Rijckheyt Centrum voor regionale geschiedenis.