Rouwberichten en -herinnering

1 – Familiekunde Vlaanderen 2 – Heemkunde Vlaanderen 3 – Individuele verzamelaars 4 – Andere verenigingen 5 – Uitvaartbezorging 6 – buiten België 7 Openbare archieven 8 Doodsoorzakenregister

Doodsoorzakenregister

Project SOS Antwerpen (Sociale Ongelijkheid in Sterfte) is een burgerwetenschapsproject waarbij vrijwilligers, samen met wetenschappers, de doodsoorzaken verzamelen en analyseren van alle personen die tussen 1820 en 1946 in Antwerpen overleden.

Bronnen in België en Nederland m.b.t. deze registers.

1 – Familiekunde Vlaanderen 2 – Heemkunde Vlaanderen 3 – Individuele verzamelaars 4 – Andere verenigingen 5 – Uitvaartbezorging 6 – buiten België 7 Openbare archieven 8 Doodsoorzakenregister